Aktywizacja Osób Starszych z Niepełnosprawnością

  • Fundacja realizuje programy aktywizacji osób starszych z niepełnosprawnością m.in. w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020
  • Wędrujący Dom Kultury Osób z Niepełnosprawnościami