Ośrodek Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami

Ośrodek powstał w 2004 r, kiedy obok hipoterapii rozpoczęliśmy realizację projektu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez zapewnienie wsparcia profesjonalnie przygotowanych asystentów i pomocy psychologicznej.

Zadaniem asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, tak, aby osoba z niepełnosprawnością z czasem mogła się usamodzielnić i w większym stopniu zintegrować z otoczeniem.

Fundacja była jedną z pierwszych warszawskich placówek, które wprowadziły usługę asystenta osoby niepełnosprawnej, jako pierwsza w kraju realizowała program usług asystenckich we współpracy z urzędem pracy, przygotowując do roli asystentów osoby bezrobotne.