Archiwalne programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii 2014-2021

rok 2021

KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku

w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r.

Projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.

Celem projektu jest wypracowanie przez ON (beneficjenta) optymalnej na danym etapie życia samodzielności – poprawa funkcjonowania w tych obszarach, które najbardziej dezorganizują egzystencję i utrudniają usamodzielnienie ON. W minimalnym zakresie utrzymanie wypracowanej dotychczas sprawności warunkującej osiągnięty poziom samodzielności życiowej lub spowolnienie pogłębiania niepełnosprawności.


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych
realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zadanie jest zmodyfikowaną kontynuacją działań realizowanych w Fundacji w latach 2017-2019. Osią zadania jest objęcie grupy osób z różnymi schorzeniami, mieszkających w Warszawie, działaniami rehabilitacyjnymi, uzupełniającymi wobec wczesnej rehabilitacji medycznej, mającymi na celu utrzymanie i dalsze podnoszenie osiągniętego poziomu sprawności, poprawę jakości życia oraz aktywizację psychospołeczną. Dla osiągnięcia tego celu zastosujemy wypracowany przez lata działalności model usprawniania oparty na hipoterapii.


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2021 roku
w ramach zadania publicznego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa:
Młodzież oraz dorośli niepełnosprawni (byli uczestnicy zajęć hipoterapii) którzy chcą kontynuować rehabilitację poprzez jazdę konną.

rok 2020

KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku

w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r.

Projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

w ramach zadania publicznego

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych
realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

rok 2019

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 40 osób niepełnosprawnych

realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.


„Podniesienie jakości i standardów pracy
zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii fundacji”

projekt realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., zakładający przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pracy z koniem oraz pracy z pacjentem dla pracowników zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii, mający na celu podnieść jakość świadczonych przez Ośrodek usług hipoterapeutycznych.


„Remont i modernizacja siedziby Fundacji”

projekt realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., zakładający przeprowadzenie remontu budynku biura Fundacji oraz budynku Ośrodka Hipoterapii.

rok 2018

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji dla 110 osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię,
jazdę konną z nauką samodzielnej obsługi konia i kinezyterapię z masażem,
realizowany w okresie od 1 kwietnia 2017 r.  do 31 marca 2019 r.

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 40 osób niepełnosprawnych realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., współfinansowany przez Miasto st. Warszawy

 


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku

 

rok 2017

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji dla 110 osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię,
jazdę konną z nauką samodzielnej obsługi konia i kinezyterapię z masażem,
realizowany w okresie od 1 kwietnia 2017 r.  do 31 marca 2019 r.,

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 40 osób niepełnosprawnych realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., współfinansowany przez Miasto st. Warszawy

  


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

 

 

rok 2016

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji dla 75 osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, jazdę konną i kinezyterapię z masażem, realizowany w okresie od 16 marca 2015 r.  do 31 marca 2017 r.,

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  


 „KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej poprzez hipoterapię dla 30 osób niepełnosprawnych realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji w okresie od 10 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.


„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych”

prowadzenie systematycznego szkolenia jeździeckiego dla 10 osób niepełnosprawnych wraz z nauką samodzielnej obsługi konia

– program realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 kwietnia do 18 grudnia 2016 roku.

 


„Konno po medale”

projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu systematycznego szkolenia jeździeckiego dla 5 osób niepełnosprawnych wraz z nauką samodzielnej obsługi konia.

Projekt realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku.

rok 2015

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji dla 68 osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, jazdę konną i kinezyterapię z masażem, realizowany w okresie od 16 marca 2015 r.  do 31 marca 2017 r.,

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


 „KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej poprzez hipoterapię dla 30 osób niepełnosprawnych realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji w okresie od 10 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku

oraz

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych”

przygotowanie 7 niepełnosprawnych zawodników do udziału w rywalizacji sportowej

w jeździectwie – program realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku.

 


„Konno po medale”

projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na przygotowaniu niepełnosprawnych zawodników do udziału w rywalizacji sportowej w jeździectwie. Projekt realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku.

 

rok 2014

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, jazdę konną i kinezyterapię z masażem, realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 r.  do 15 marca 2015 r.,

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  


 „KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej poprzez hipoterapię dla 30 osób niepełnosprawnych realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji w okresie od 10 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku

oraz

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych”

przygotowanie 4 niepełnosprawnych zawodników do udziału w rywalizacji sportowej

w jeździectwie – program realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku.

 


„Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych,
w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”

przygotowanie niepełnosprawnych zawodników do udziału w rywalizacji sportowej w jeździectwie, projekt realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2014 roku.