Archiwalne programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii 2014-2022

rok 2022

„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 23 maja do 31 listopada 2022 roku
w ramach zadania publicznego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa:
Młodzież oraz dorośli niepełnosprawni (byli uczestnicy zajęć hipoterapii) którzy chcą kontynuować rehabilitację poprzez jazdę konną.


KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku

w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r.

Projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.

Celem projektu jest wypracowanie przez ON (beneficjenta) optymalnej na danym etapie życia samodzielności – poprawa funkcjonowania w tych obszarach, które najbardziej dezorganizują egzystencję i utrudniają usamodzielnienie ON. W minimalnym zakresie utrzymanie wypracowanej dotychczas sprawności warunkującej osiągnięty poziom samodzielności życiowej lub spowolnienie pogłębiania niepełnosprawności.

 


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych
realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zadanie było zmodyfikowaną kontynuacją działań realizowanych w Fundacji w latach 2017-2019. Osią zadania było objęcie grupy osób z różnymi schorzeniami, mieszkających w Warszawie, działaniami rehabilitacyjnymi, uzupełniającymi wobec wczesnej rehabilitacji medycznej, mającymi na celu utrzymanie i dalsze podnoszenie osiągniętego poziomu sprawności, poprawę jakości życia oraz aktywizację psychospołeczną. Dla osiągnięcia tego celu zastosowany został wypracowany przez lata model działalności usprawniania oparty na hipoterapii.

Miejsce realizacji zadania
Siedziba Fundacji – ośrodek hipoterapii zlokalizowany w Warszawie, w dzielnicy Targówek, przy ulicy Św. Wincentego 92.

Grupa docelowa
Działaniami w ramach zadania w okresie od 1.03.2020 do 31.12.2022 została objęta grupa około 20 osób – mieszkańców Warszawy, głownie dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych z niepełnosprawnością. W kolejnych 2 okresach była to grupa 17 BO.

rok 2021

KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku

w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r.

Projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.

Celem projektu jest wypracowanie przez ON (beneficjenta) optymalnej na danym etapie życia samodzielności – poprawa funkcjonowania w tych obszarach, które najbardziej dezorganizują egzystencję i utrudniają usamodzielnienie ON. W minimalnym zakresie utrzymanie wypracowanej dotychczas sprawności warunkującej osiągnięty poziom samodzielności życiowej lub spowolnienie pogłębiania niepełnosprawności.


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych
realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zadanie jest zmodyfikowaną kontynuacją działań realizowanych w Fundacji w latach 2017-2019. Osią zadania jest objęcie grupy osób z różnymi schorzeniami, mieszkających w Warszawie, działaniami rehabilitacyjnymi, uzupełniającymi wobec wczesnej rehabilitacji medycznej, mającymi na celu utrzymanie i dalsze podnoszenie osiągniętego poziomu sprawności, poprawę jakości życia oraz aktywizację psychospołeczną. Dla osiągnięcia tego celu zastosujemy wypracowany przez lata działalności model usprawniania oparty na hipoterapii.


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2021 roku
w ramach zadania publicznego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa:
Młodzież oraz dorośli niepełnosprawni (byli uczestnicy zajęć hipoterapii) którzy chcą kontynuować rehabilitację poprzez jazdę konną.

rok 2020

KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku

w ramach konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 r.

Projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

na podstawie umowy nr ZZB/000577/BF/D z dn. 20.12.2019 r.


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

w ramach zadania publicznego

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych
realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

rok 2019

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 40 osób niepełnosprawnych

realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.


„Podniesienie jakości i standardów pracy
zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii fundacji”

projekt realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., zakładający przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pracy z koniem oraz pracy z pacjentem dla pracowników zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii, mający na celu podnieść jakość świadczonych przez Ośrodek usług hipoterapeutycznych.


„Remont i modernizacja siedziby Fundacji”

projekt realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., zakładający przeprowadzenie remontu budynku biura Fundacji oraz budynku Ośrodka Hipoterapii.

rok 2018

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji dla 110 osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię,
jazdę konną z nauką samodzielnej obsługi konia i kinezyterapię z masażem,
realizowany w okresie od 1 kwietnia 2017 r.  do 31 marca 2019 r.

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 40 osób niepełnosprawnych realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., współfinansowany przez Miasto st. Warszawy

 


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku

 

rok 2017

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji dla 110 osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię,
jazdę konną z nauką samodzielnej obsługi konia i kinezyterapię z masażem,
realizowany w okresie od 1 kwietnia 2017 r.  do 31 marca 2019 r.,

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 40 osób niepełnosprawnych realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., współfinansowany przez Miasto st. Warszawy

  


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

 

 

rok 2016

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji dla 75 osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, jazdę konną i kinezyterapię z masażem, realizowany w okresie od 16 marca 2015 r.  do 31 marca 2017 r.,

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  


 „KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej poprzez hipoterapię dla 30 osób niepełnosprawnych realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji w okresie od 10 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.


„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych”

prowadzenie systematycznego szkolenia jeździeckiego dla 10 osób niepełnosprawnych wraz z nauką samodzielnej obsługi konia

– program realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 kwietnia do 18 grudnia 2016 roku.

 


„Konno po medale”

projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu systematycznego szkolenia jeździeckiego dla 5 osób niepełnosprawnych wraz z nauką samodzielnej obsługi konia.

Projekt realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku.

rok 2015

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji dla 68 osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, jazdę konną i kinezyterapię z masażem, realizowany w okresie od 16 marca 2015 r.  do 31 marca 2017 r.,

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


 „KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej poprzez hipoterapię dla 30 osób niepełnosprawnych realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji w okresie od 10 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku

oraz

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych”

przygotowanie 7 niepełnosprawnych zawodników do udziału w rywalizacji sportowej

w jeździectwie – program realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku.

 


„Konno po medale”

projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na przygotowaniu niepełnosprawnych zawodników do udziału w rywalizacji sportowej w jeździectwie. Projekt realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2015 roku.

 

rok 2014

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

program rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, jazdę konną i kinezyterapię z masażem, realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 r.  do 15 marca 2015 r.,

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  


 „KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej poprzez hipoterapię dla 30 osób niepełnosprawnych realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji w okresie od 10 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku

oraz

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych”

przygotowanie 4 niepełnosprawnych zawodników do udziału w rywalizacji sportowej

w jeździectwie – program realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku.

 


„Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych,
w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”

przygotowanie niepełnosprawnych zawodników do udziału w rywalizacji sportowej w jeździectwie, projekt realizowany w Ośrodku Hipoterapii Fundacji

w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2014 roku.