O Fundacji

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” powstała wiosną 1995 roku z inicjatywy grupy ludzi zafascynowanych możliwościami i efektami hipoterapii. Obecnie działalność Fundacji skupia się na 3 obszarach: rehabilitacja lecznicza osób z niepełnosprawnością  (Ośrodek Hipoterapii), rehabilitacja społeczna OzN (Ośrodek Asystenta ON) oraz rehabilitacja zawodowa OzN (Centrum Aktywizacji Zawodowej ON „Razem”).

Ośrodek Hipoterapii

Dotychczas z usług Ośrodka Hipoterapii Fundacji skorzystało ponad 1000 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z Warszawy i okolic. Ośrodek prowadzi też działalność sportową dla osób z niepełnosprawnością.

Hipoterapia usprawnia fizycznie, aktywizuje psychospołecznie oraz pomaga pokonywać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Specjalnie przygotowane konie, profesjonalna kadra, kryta hala i sala do rehabilitacji dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością zapewniają wysoki poziom usługi.

W ramach Ośrodka działa Sekcja Jeździecka Olimpiad Specjalnych „Hej, Koniku” oraz Klub Jeździecki Osób Niepełnosprawnych, zaangażowany w ruch paraolimpijski. Zawodnicy Fundacji są członkami kadry narodowej w dyscyplinie paraujeżdżenia.

Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Powstał w 2004 r, kiedy obok hipoterapii rozpoczęliśmy realizację projektu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez zapewnienie wsparcia profesjonalnie przygotowanych asystentów i pomocy psychologicznej.

Zadaniem asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, tak, aby osoba z niepełnosprawnością z czasem mogła się usamodzielnić i w większym stopniu zintegrować z otoczeniem.

Fundacja była jedną z pierwszych warszawskich placówek, które wprowadziły usługę asystenta osoby niepełnosprawnej, jako pierwsza w kraju realizowała program usług asystenckich we współpracy z urzędem pracy, przygotowując do roli asystentów osoby bezrobotne.

Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”

Centrum działa przy Fundacji od 2008 r., realizuje współfinansowany przez PFRON program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem usługi trenera pracy, tzw. model zatrudnienia wspieranego. Jest to model sprawdzony w wielu krajach Unii Europejskiej, jest bardzo skuteczną metodą pozwalającą na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Centrum rocznie obsługuje ponad 40 osób poszukujących pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Beneficjenci otrzymują wsparcie psychologiczne, usługi doradcy zawodowego i trenera pracy. Trener pracy pomaga znaleźć właściwą ofertę pracy, nawiązać kontakt z pracodawcą, podjąć i utrzymać zatrudnienie.