Hipoterapia odpłatnie

Od kwietnia 2019 roku fundacja prowadzi działalność odpłatną.

KARNET: 5 zajęć x 30 min = 350 zł

Prowadzimy zajęcia z zakresu:

 • hipoterapii
 • terapii z koniem
 • usprawniającej jazdy konnej

Prowadzimy zajęcia dla osób z:

 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • wadami postawy
 • problemami w zakresie równowagi i koordynacji ruchowej
 • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej (nadpobudliwość lub spowolnienie)
 • problemami z koncentracją uwagi
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych
 • zaburzeniami emocji i zachowania
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • spektrum autyzmu
 • stwardnieniem rozsianym
 • oraz innymi niepełnosprawnościami

W sprawie zapisów na zajęcia prosimy dzwonić do pani Ewy Francuz
tel. 668334100

Należność za zajęcia prosimy wpłacać na konto: 16 1240 1037 1111 0010 9123 3711