Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Twoje prawa na rynku pracy

Prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych w zakresie prawa pracy, tak jak w przypadku wszystkich innych pracowników, reguluje przede wszystkim Kodeks Pracy:

  1. Masz takie same prawa pracy jak inne osoby, które szukają pracy lub pracują
  • Zatrudnienia na otwartym rynku pracy
  • Zatrudnienia na tych samych zasadach co inni pracownicy
  • Korzystania ze szkoleń
  • Awansowania
  1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym to 8 godzin dziennie i 40 godz. tygodniowo, chyba że lekarz uzna, że powinieneś pracować krócej – 7 godz. dziennie;

III. Osoba niepełnosprawna intelektualnie ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy na gimnastykę lub odpoczynek

  1. Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym ma dodatkowego urlopu wypoczynkowego czyli 10 dni roboczych w roku kalendarzowym
  2. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowego wolnego od pracy turnusu rehabilitacyjnego, nie częściej niż raz w roku . Wykonanie specjalnych badania, skorzystanie z zabiegów leczniczych lub usprawniających, czas na uzyskanie sprzętu ortopedycznego.