Podaj dalej

Podaj dalej

 

Zadanie jest finansowane  przez ze środków Rządowego Programu:  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

 

Projekt PODAJ DALEJ  jest projektem skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi (w postaci zaburzeń otępiennych) i ich rodzinnych opiekunów. Jest on odpowiedzią na zdiagnozowane przez nas potrzeby osób z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin, na podstawie przeprowadzonych przez Fundację badań naukowych wpisujących się w nowatorski nurt badań podejmowanych wspólnie przez naukowców i odbiorców usług społecznych zwanych user approach to policy / user controlled research, które zdaniem brytyjskiego analityka Petera Berseforda są nowym nurtem programowania wsparcia opartego na dzieleniu się wiedzą opartą na bezpośrednim doświadczeniu.

 

Projekt będzie składał się z 4 – powiązanych ze sobą elementów:

 

  1. Wsparcie animatora terapeutycznego, który będzie w sposób bezpośredni wspierał osobę z zaburzeniami poznawczymi oraz ich bliskich. Jego rolą będzie wykonywanie z osobą z zaburzeniami poznawczymi ćwiczeń rozwijających jej funkcje poznawcze, podtrzymujące samodzielność oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stymulowanie integracji społecznej osoby z zaburzeniami poznawczymi i jej rodziny. Ponadto animator będzie uczył również rodzinę osoby z zaburzeniami poznawczymi w jaki sposób pracować i wspierać osobę chorą, przygotowywać do kolejnych etapów choroby etc. by rodzina potrafiła w odpowiedni sposób wspierać chorego po zakończonym projekcie, co będzie podtrzymaniem i rozwijaniem trwałości rezultatów.  Działanie to będzie odpowiedzią na zdiagnozowaną przez nas potrzebę wsparcia informacyjnego, naukę wspierania chorych, animowanie osób z zaburzeniami poznawczymi i zachęcenie ich do aktywności Wsparcie Animatora będzie również wsparciem  dla rodzin osób z zaburzeniami poznawczymi, którzy podczas wsparcia w przystępny sposób dowiedzą się jak będzie przebiegał proces zaburzeń poznawczych, jak go kontrolować, jak stymulować osobę chorą, co ona odczuwa, jak dostosować mieszkanie do potrzeb chorego, na jakie wsparcie może liczyć chory i rodzina ze strony instytucji pomocy i integracji społecznej oraz jakie trzeba spełnić warunki by je uzyskać etc.
  2. Warsztatów życia codziennego, podczas których osoby z zaburzeniami poznawczymi w małych 10 osobowych grupach (wraz z pomocą wolontariuszy) będą uczyć się m.in, przygotowywać drobne przekąski, dbać o swoją garderobę, ustalać plan dnia, wykonywać rozwijające ćwiczenia fizyczne (przeciwdziałające przykurczom etc.) które mogą następnie wykonywać w swoich mieszkaniach. Działanie to będzie odpowiedzią na zdiagnozowaną przez nas potrzebę wsparcia integracyjnego, przebywania  z innymi, wsparcia społecznego, nauki podtrzymywania funkcji poznawczych
  3. Wyjazdu rozwijających  funkcje poznawcze i integrującego społecznie osoby z zaburzeniami poznawczymi będą to jeden 3 dniowy dostoswany  do potrzeb i ograniczeń osób z zaburzeniami poznawczymi wyjazdy, które jednocześnie będą czasem wytchnienia i odpoczynku rodzinnych opiekunów osób z zaburzeniami poznawczymi. Podczas wyjazdów osoby z zaburzeniami poznawczymi będą miały okazję do wspólnego spędzenia czasu ze swoimi rówieśnikami, wspólnych śpiewów, rozwoju sensorycznego oraz manualnego.   Działanie to jest odpowiedzią na brak ofert rekreacyjno – usprawniajacych dostoswanych do potrzeb i ograniczeń osób z zaburzeniami poznawczymi.
  4. II Ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej Wsparcie i aktywizacja seniorów z zaburzeniami poznawczymi: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów z zaburzeniami poznawczymi . Uczestnikami konferencji będą seniorzy, rodzinni opiekunowie osób starszych z zaburzeniami poznawczymi oraz pracownicy i studenci zawodów pomocowych. Celem głównym spotkania będzie dostarczenie uczestnikom informacji w jaki sposób przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorów z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzinnych opiekunów oraz jak nie dać się zepchnąć na margines życia społecznego.

 

 

Powyższe działania przyczynią się do głównego celu projektu jakim będzie wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (w postaci zaburzeń poznawczych) i ich rodzin.