Zapisy na zajęcia

Fundacja prowadzi zajęcia dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych i odpłatnie. Są to zajęcia hipoterapii, kinezyterapii z masażem oraz treningi jazdy konnej dla ON.

Podstawą przyjęcia na zajęcia w ramach projektów jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności oraz uzupełnionej dokumentacji kwalifikującej wraz ze zgodą lekarza specjalisty na udział w hipoterapii/jeździe konnej  – odpowiednie formularze można odebrać w biurze Ośrodka Hipoterapii lub ściągnąć z tej strony (patrz poniżej). W przypadku zajęć odpłatnych nie jest wymagane orzeczenie. Po dostarczeniu dokumentów osoba zainteresowana jest wpisywana na listę oczekujących na miejsce w projekcie. Z osobami z tej listy kontaktujemy się telefonicznie sami.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – do wypełnienia przez rodzica/opiekuna

KARTA KWALIFIKACYJNA – do wypełnienia przez lekarza (lekarz może skierować na dodatkowe konsultacje specjalistyczne (ortopeda, neurolog), mogą też o nie poprosić pracownicy ośrodka).

KARTA DO ORTOPEDY – niewymagana przy zapisach, chyba że lekarz zadecydował inaczej

KARTA DO NEUROLOGA – niewymagana przy zapisach, chyba że lekarz zadecydował inaczej

KARTA DO PSYCHOLOGA – wypełniana na prośbę hipoterapeuty prowadzącego