PROJEKT: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Aktualnie realizujemy projekt:

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023
Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu Fundacja – na podstawie umowy nr AOOzN/143/2023 z dn.
04.01.2023 r. – realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa
jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta.

Zadanie przewiduje realizację 15 940 godzin usług asystenckich dla 29 osób dorosłych z
niepełnosprawnościami

Okres realizacji: 2 stycznia – 31 grudnia 2023
Kwota dofinansowania 701 708,50 pln

 

 

W fundacji realizowaliśmy wcześniej:

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022
Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu Fundacja – na podstawie umowy nr AOOzN/157/2022 z dn.
04.01.2022 r. – realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa
jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta.

Zadanie przewiduje realizację 18 000 godzin usług asystenckich dla 39 osób dorosłych z
niepełnosprawnościami

Okres realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2022
Kwota dofinansowania 795 893,00 pln

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021
Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu Fundacja – na podstawie umowy nr AOOzN/6/2021 z dn. 13.01.2021 r. – realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta.

Zadanie przewiduje realizację 14 440 godzin usług asystenckich dla 30 osób dorosłych z niepełnosprawnościami

Okres realizacji: 2 stycznia – 31 grudnia 2021