PROJEKT: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach Programu Fundacja – na podstawie umowy nr AOOzN/6/2021 z dn. 13.01.2021 r. – realizuje zadanie obejmujące świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Celem zadania, zgodnie z założeniami Programu, jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta.

Zadanie przewiduje realizację 14 440 godzin usług asystenckich dla 30 osób dorosłych z niepełnosprawnościami

Okres realizacji: 2 stycznia – 31 grudnia 2021