Przydatne strony

Przydatne strony

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.pfron.org.pl/

 

Portal dla Osób z Niepełnosprawnością

http://www.niepelnosprawni.pl/

 

Miejsce spotkań osób z niepełnosprawnością i ich przyjaciół

http://www.zintegrowani.pl/

 

Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

http://www.nfz.gov.pl/new/

 

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych

http://scon.waw.pl/

 

Internetowy portal osób niepełnosprawych

http://www.ipon.pl

 

SiePomaga – Internetowa Platforma Pomagania

http://www.siepomaga.pl

 

Polski Związek Niewidomych

http://www.pzn.org.pl/

 

Polski Związek Głuchych

http://zgpzg.org.pl/

 

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

http://www.tpg.org.pl

 

Portal edukacyjny dla lekarzy, pacjentów i rodzin

http://www.schizofrenia.pl

 

Witryna powstała dla potrzeb projektu  „Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II”

http://www.sprawnizawodowo.pl