Programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii 2019

„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 40 osób niepełnosprawnych
realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku w ramach zadania publicznego „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym: wparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym”, polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.


„Podniesienie jakości i standardów pracy
zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii fundacji”

projekt realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., zakładający przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pracy z koniem oraz pracy z pacjentem dla pracowników zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii, mający na celu podnieść jakość świadczonych przez Ośrodek usług hipoterapeutycznych.


„Remont i modernizacja siedziby Fundacji”

projekt realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., zakładający przeprowadzenie remontu budynku biura Fundacji oraz budynku Ośrodka Hipoterapii.