Programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii 2020

KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 marca 2023 roku.

Projekt współfinansowany przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)


„KONNO PO MEDALE”

projekt realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

w ramach zadania publicznego

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

polegający na prowadzeniu zajęć jazdy konnej z nauką samodzielnej obsługi konia dla 3 osób niepełnosprawnych.


„KONNO KU SAMODZIELNOŚCI”

projekt rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dla 20 osób niepełnosprawnych
realizowany w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.