Kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” 

KRS 0000145797

03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 92

Telefony i adresy poczty elektronicznej:

Ośrodek Hipoterapii    668 334 100;  22 814 59 76     fundacja@hejkoniku.org.pl

Centrum RAZEM          22 674 11 48     centrum.razem@gmail.com

Program Asystent ON  22 674 11 48     asystent@hejkoniku.org.pl

REGON: 010962234   NIP: 524-101-67-49

konto: 62 1240 1082 1111 0000 0387 2509