Kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” 

KRS 0000145797

03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 92

Telefony i adresy poczty elektronicznej:

Biuro Fundacji      22  674 11 48;         510 094 484  fundacja@hejkoniku.org.pl

Ośrodek Hipoterapii    668 334 100;     22  814 59 76     hipoterapia@hejkoniku.org.pl

Centrum RAZEM – aktywizacja zawodowa OzN    22  674 11 48 ;   510 094 484     trenerpracy@hejkoniku.org.pl

Program Asystent ON     22  674 11 48       asystent@hejkoniku.org.pl

REGON: 010962234     NIP: 524-101-67-49

konto do darowizn: 62 1240 1082 1111 0000 0387 2509