Kontakt

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” 
KRS 0000145797
03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 92
Telefony i adresy poczty elektronicznej:
Ośrodek Hipoterapii     22 814 59 76        fundacja@hejkoniku.org.pl
Centrum RAZEM          22 674 11 48        centrum.razem@gmail.com
Program Asystent ON  22 674 11 48        asystent@hejkoniku.org.pl
REGON: 010962234   NIP: 524-101-67-49
konto 62 1240 1082 1111 0000 0387 2509