Ośrodek Hipoterapii

Ośrodek działa od 1994 r. Rocznie obejmujemy stałą opieką ok. 120 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – głównie dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe.

– zajęcia prowadzi profesjonalna kadra, którą wspomaga grupa zaangażowanych wolontariuszy
– posiadamy własne, specjalnie przygotowane i stale doszkalane konie
– dysponujemy krytą halą i salą do rehabilitacji

Ośrodek działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego (PTHip).

Programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii

Każdego roku Ośrodek Hipoterapii opracowuje autorskie programy rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej osób niepełnosprawnych oparte na hipoterapii, kinezyterapii z masażem oraz rekreacyjnej jeździe konnej. Poszukując środków na finansowanie tych programów aplikujemy w wielu  konkursach ogłaszanych dla organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji państwowej, fundusze i agencje rządowe, inne fundacje. Wygranie konkursu i finansowanie programu przez zleceniodawcę zobowiązuje nas do skrupulatnego jej rozliczania. Dotychczasowa wzorcowa współpraca z tymi zleceniodawcami skutkuje często wielotetnim wspieraniem naszej działalności.