Informacje dla Pracodawców

Informacje dla Pracodawców
Pracodawco!
Zatrudniając osobę niepełnosprawną:
– zyskujesz dobrego pracownika – rzetelnego, solidnego i lojalnego, który swoim zachowaniem będzie motywował innych do pracy
– wzmacniasz swoją reputację poprzez uzyskanie opinii pracodawcy przyjaznego osobom niepełnosprawnym
– promujesz swoją firmę jako przedsiębiorstwo otwarte, nowoczesne i zaangażowane społecznie
TRENER PRACY
  • przygotuje pracownika niepełnosprawnego do konkretnej pracy, tym samym odciążając kadrę zakładu pracy,
  • gwarantuje długoterminową i pewną pomoc przy rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy
  • udzieli niezbędnych konsultacji Tobie i Twoim pracownikom
W Centrum „Razem” zajmiemy się dla Ciebie:
 
WYSZUKANIEM pracowników odpowiadających Twoim potrzebom,
SZKOLENIEM nowych pracowników na stanowisku pracy,
UTRZYMANIEM dobrych pracowników,
BUDOWANIEM pozytywnych relacji zespołowych
Korzyści finansowe
Dzięki zatrudnieniu pracownika niepełnosprawnego uzyskasz też korzyści finansowe m.in.
Zwolnienie z obowiązku wpłat na PFRON
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych
Informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.pfron.og.pl
Ważne!
Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pracą Trenera Pracy.
Trener zatrudniony jest w Fundacji.

Pracodawca zatrudniając niepełnosprawnego pracownika może ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz refundacji dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem.

Uzyskać dofinansowanie mogą pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników, natomiast dofinansowanie nie uzyskają pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników i nie osiągający wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Dodatkowo, aby pracodawca mógł uzyskać wsparcie na nowego pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego po 1 stycznia 2009 r., jego zatrudnienie musi spowodować wzrost zatrudnienia ogółem u tego pracodawcy oraz wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Na wysokość dofinansowania mają wpływ następujące czynniki:

– stopień niepełnosprawności pracownika,

– posiadanie schorzeń szczególnych,

– wysokość najniższego wynagrodzenia,

– wysokość kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego.