Ośrodek AON – Info

Ośrodek AON – Info

Główne zadania Asystenta ON

aktywizacja społeczna:

  • wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, do lekarza, na rehabilitację, do pracy, do szkoły, przedszkola, w powrocie do domu,
  • pomoc w przemieszczaniu się po mieście mająca na celu samodzielne opanowanie trasy przez ON
  • towarzyszenie ON w imprezach kulturalnych, w wyjściach do kin, teatrów, na wystawy, itp.
  • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywizacji społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego
  • wspólna aktywnośc rekreacyjna.

wspomaganie w edukacji:

  • wspieranie podczas odrabiania lekcji, mające na celu podtrzymywanie koncentracji, poczucia bezpieczeństwa, rozwój zainteresowań, rozwój umiejętności w planowaniu i organizacji czasu, rozwój umiejętności interpersonalnych, rozwój poznawczy schematów, m.in. przestrzegania zasad: praw i obowiązków obowiązujących w danej placówce, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych /np. w dziekanacie, w sekretariacie/, pomoc w przemieszczaniu się po terenie szkoły, pomoc w gromadzeniu wiadomości m.in. poprzez pomoc w pisaniu.

aktywizacja zawodowa:

  • pomoc w przemieszczaniu się po mieście, m.in. do urzędów pracy, pracodawców, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

Kto może skorzystać z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Z usług Asystenta mogą skorzystać osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc Asystenta w aktywizacji społecznej lub zawodowej mogą otrzymać dzieci, młodzież i dorośli z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane usługą AON proszone są o złożenie (osobiście lub listownie) wypełnionej ankiety zgłoszeniowej, dostępnej na stronie Fundacji:

Formularz ankiety zgłoszeniowej do wydruku:

www.hejkoniku.org.pl/ANKIETY-ZGLOSZENIOWE,18,j,1.html

 

W trosce o jakość usług asystenckich Fundacja oferuje możliwość konsultacji z psychologiem celem omówienia współpracy w trakcie trwania usługi.