Ośrodek AON – Info

Ośrodek AON – Info

Główne zadania Asystenta ON

aktywizacja społeczna:

 • wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, do lekarza, na rehabilitację, do pracy, do szkoły, przedszkola, w powrocie do domu,
 • pomoc w przemieszczaniu się po mieście mająca na celu samodzielne opanowanie trasy przez ON
 • towarzyszenie ON w imprezach kulturalnych, w wyjściach do kin, teatrów, na wystawy, itp.
 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywizacji społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego
 • wspólna aktywnośc rekreacyjna.

wspomaganie w edukacji:

 • wspieranie podczas odrabiania lekcji, mające na celu podtrzymywanie koncentracji, poczucia bezpieczeństwa, rozwój zainteresowań, rozwój umiejętności w planowaniu i organizacji czasu, rozwój umiejętności interpersonalnych, rozwój poznawczy schematów, m.in. przestrzegania zasad: praw i obowiązków obowiązujących w danej placówce, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych /np. w dziekanacie, w sekretariacie/, pomoc w przemieszczaniu się po terenie szkoły, pomoc w gromadzeniu wiadomości m.in. poprzez pomoc w pisaniu.

aktywizacja zawodowa:

 • pomoc w przemieszczaniu się po mieście, m.in. do urzędów pracy, pracodawców, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

Kto może skorzystać z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Z usług Asystenta mogą skorzystać osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc Asystenta w aktywizacji społecznej lub zawodowej mogą otrzymać dzieci, młodzież i dorośli z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane usługą AON proszone są o złożenie (osobiście lub listownie) wypełnionej ankiety zgłoszeniowej, dostępnej na stronie Fundacji:

Formularz ankiety zgłoszeniowej do wydruku:

www.hejkoniku.org.pl/ANKIETY-ZGLOSZENIOWE,18,j,1.html

 

W trosce o jakość usług asystenckich Fundacja oferuje możliwość konsultacji z psychologiem celem omówienia współpracy w trakcie trwania usługi.
Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku!” oferuje pracę na umowę zlecenie na wykonywanie na rzecz naszych Beneficjantów usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, świadczonych w ramach realizowanego przez Fundację w okresie 1.04.2018r. do 31.03.2019r. projektu „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy o zlecenie realizacji zadań.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystencji dla naszych Beneficjentów, w zakres których wchodzi:

 1. wsparcie w spędzaniu czasu wolnego lub
 2. pomoc ON w poruszaniu się po mieście, w korzystaniu ze środków transportu publicznego w celu dotarcia do szkoły, pracy, na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, terapeutyczne lub
 3. pomoc w nabyciu/utrzymaniu/rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych oraz
 4. prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej.

 

Kryteria oceny oferty – Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

– posiadać dyplom Asystenta ON lub doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

– wykształcenie co najmniej średnie;

– atutem będzie znajomość sektora organizacji pozarządowych;

– atutem będzie  doświadczenie w projektach dot. aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych;

– odpowiedzialność, empatia, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować e-mailem na adres: centrum.asystenta@gmail.com.

W ofercie prosimy o podanie oczekiwanych warunków finansowych – kwoty za godzinę pracy. Kwota wskazanego wynagrodzenia musi obejmować pełne obciążenie brutto stawki za godzinę wraz z pełną składką ZUS pracodawcy.

 

Termin składania ofert – do 31 grudnia 2018 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.