Samodzielność. Integracja. Aktywność III

Samodzielność. Integracja. Aktywność. III

     Zadanie publiczne dofinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego

          

Projekt „Samodzielność. Integracja. Aktywność. III”  będzie się składał z trzech – połączonych ze sobą i spójnych elementów.

  • Pierwszym elementem projektu będzie klub „Samodzielność. Integracja. Rozwój” , skierowany do 36 seniorów z zaburzeniami otępiennymi. Ponadto ze wsparcia Klubu będą korzystając również rodziny i otoczenie społeczne osób z chorobami otępiennymi. W ramach Klubu seniorzy będą uczestniczyć w: a) zajęciach edukacyjnych poświęconych rozwojowi funkcji poznawczych (w tym praktycznym ćwiczeniom z zakresu funkcji poznawczych) b) warsztatach życia codziennego: podczas których BO będą uczyć się m.in planować i ustalać program dnia, wykonywać (podstawowe) ćwiczenia fizyczne, które są zalecane ze względu na wiek i schorzenie, a które mogą samodzielnie wykonywać w swoich mieszkaniach etc. c) spotkaniach artystycznych, podczas których każda z grup Uczestników przygotuje montaż muzyczny, który przedstawią w ramach objazdowych spotkań z kulturą w różnych instytucjach d) objazdowe spotkania z kulturą – podczas których Uczestnicy przedstawią przygotowane przez siebie montaże słowo muzyczne e) 2 jednodniowych wyjazdów na mazowieckie wsie, podczas których Uczestnicy przedstawią mieszkańcom wsi swoje przedstawienie.
  • Drugim elementem projektu będzie działała grupa wsparcia – punkt konsultacyjny dla osób z chorobami otępiennymi, ich rodzin i otoczenia społecznego, w ramach którego osoby te będą mogły uzyskać pomoc informacyjną (m.in z zakresu procesu rozpoznawania i postępowania schorzeń a także przysługującemu wsparciu etc.). Ponadto celem grupy wsparcia będzie również przeciwdziałanie wypaleniu opiekunów osób z chorobami otępiennymi.
  • Trzecim elementem projektu będzie organizacja dwóch konferencji szkoleniowych dla kadr instytucji pomocy i aktywnej integracji  nt. współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz prowadzenia działań z zakresu wsparcia i aktywizacji osób z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu opiekunów osób z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin.

 

Celem powyższych działań jest rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi