Ośrodek Hipoterapii Info

Ośrodek Hipoterapii działa od 1994 r. Rocznie obejmuje stałą opieką ok. 120 niepełnosprawnych osób, głównie dzieci i młodzieży, ale też osoby dorosłe. Od początku działalności z rehabilitacji metodą hipoterapii skorzystało ponad 1000 osób.

Pacjenci na zajęcia kierowani są przez lekarzy specjalistów z poradni rehabilitacyjnych i różnych placówek terapeutyczno-rehabilitacyjnych z całej Warszawy i okolic. Adresatami działań Fundacji są osoby niepełnosprawne, najczęściej z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju:

 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych;
 • wady wrodzone CUN (wodogłowie, małogłowie, rozszczep kręgosłupa);
 • choroby mięśni;
 • uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie wzroku i słuchu;
 • opóźniony lub nieharmonijny rozwój psychoruchowy o różnej etiologii;
 • zaburzenia rozwoju spowodowane przez wady genetyczne;
 • zaburzenia rozwoju z cechami autyzmu;
 • upośledzenie umysłowe;
 • stwardnienie rozsiane;
 • stany po wylewach;
 • stany po wypadkach komunikacyjnych.

Zajęcia hipoterapii prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowanych hipoterapeutów, absolwentów kursów realizowanych przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.

Ośrodek posiada Patronat Polskiego Towarzystwa  Hipoterapeutycznego (PTHip).

W prowadzeniu zajęć pomaga nam grupa ok. 30 wolontariuszy – są to głównie studenci i licealiści ale też dorośli.

Fundacja posiada 6 własnych koni – przygotowanych do pracy w hipoterapii.

Zajęcia odbywają się na obszernym, zielonym terenie udostępnianym przez spółkę PGR Bródno, a w sezonie zimowym na własnej krytej ujeżdżalni.

Od 2004 roku dzięki dotacji ze środków UE w Ośrodku funkcjonuje sala rehabilitacyjna.

Ośrodek Hipoterapii prowadzi zajęcia od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 13.00 i 14.30 – 19.00.

 

Adres: 03-291 Warszawa, ul. Wincentego 92

W sprawie zapisów na zajęcia prosimy dzwonić do pani Ewy Francuz
tel. 668334100

W sprawie wolontariatu proszę dzwonić do pani Katarzyna Kwiecińskiej-Olszewskiej
tel. 502042594