Pan Jakub

Pan Jakub

Pan Jakub po ukończeniu szkoły, zgłosił się do naszej fundacji marząc o rozpoczęciu pracy w swoim zawodzie tj. w charakterze pomocy stolarza. Dzięki wsparciu udzielonemu z naszej strony, odbył trzymiesięczny staż w stolarni Pracownia Libertowicz, gdzie pod okiem właściciela stolarni – Pana Michała miał okazję zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.
Pan Jakub pomimo początkowych obaw związanych z odpowiedzialnością za powierzone zadania, realizował je z dużym zaangażowaniem i starannością, zdobywając tym samym coraz większe zaufanie ze strony właściciela. Zadecydowało to o rozpoczęciu współpracy z Jakubem.
Jakubie, życzymy Ci dalszej determinacji, rozwoju zawodowego i bardzo dziękujemy Panu Michałowi za nieocenione zaangażowanie, zaufanie i wsparcie jakim obdarzył Pan – Pana Jakuba.
Trzymamy kciuki w dalszym, rozwoju zawodowym!