jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Ośrodek AON - InfoANKIETY ZGŁOSZENIOWEBROSZURA "Usługi AON w systemie wsparcia ON"Historia Ośrodka Asystenta Osób NiepełnosprawnychPRZYDATNE STRONYSponsorzyRealizowany projektyrok 2015rok 2014rok 2013rok 2011rok 2012rok 2010lata 2004 - 2009
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     
rok 2015

Opis projektu  „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON” – finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 Działania projektu są kontynuacją wcześniejszych programów Fundacji i zakładają prowadzenie na terenie województwa mazowieckiego i pomorskiego i łódzkiego aktywizacji (rehabilitacji) społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o działania w zakresie aktywnej integracji. Działania projektowe kierujemy do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.

W 2015 roku  realizując projekt obsługiwaliśmy

        -  w województwie  mazowieckim  35BO w tym 30-ro dzieci i 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

       -  w województwie pomorskim  16 BO w tym 5-cioro dzieci i 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Kolejnym krokiem po rekrutacji beneficjenta i określeniu jego potrzeb było przyznanie asystenta, którego kwalifikacje odpowiadają tym potrzebom. Podstawą rozpoczęcia współpracy asystenta z jego klientem był sporządzony przez psychologa podczas wspólnego spotkania kontrakt. W kontrakcie zawarty został m.in. zakres obowiązków zawodowych i cząstkowe cele działania asystenta względem potrzeb ON, miejsce i czas pracy oraz przybliżona ilość i godzin wsparcia w miesiącu, długość jednej sesji.

Zatrudniliśmy 42 asystentów ON do realizacji wsparcia dla beneficjentów. Większoś z nich

to zaufani pracownicy wcześniejszych projektów, którzy mają bogate doświadczenie w pracy

z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudniając kilka nowych osób braliśmy pod uwagę kierunkowe wykształcenie kandydatów (psychologia, pedagogika, socjologia lub pokrewne) albo dotychczasowe doświadczenie/ kontakt z dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Kluczową kwestią jest dla nas budowanie dobrych, stabilnych i rokujących na dłuższy okres czasu relacji asystent – beneficjent. Bardziej niż na ilość stawiamy tu na jakość, ze względu na dobro i komfort psychiczny beneficjentów oraz ich rodzin, a także na długofalową poprawę jakości ich życia dzięki wsparciu AON.

Dotychczas beneficjenci projektu otrzymali 17 836 godzin wsparcia od 42 zatrudnionych przy projekcie asystentów. Nasi asystenci pracowali głównie w przedszkolach i szkołach, jako asystenci „cienie” wspierając koncentrację ON podczas zajęć oraz dbając o aktywną integrację z rówieśnikami podczas przerw a także w domu, popołudniami wspólnie spędzając czas, odrabiając lekcje, wspomagając rehabilitacje poprzez prowadzenie ćwiczeń zalecanych przez specjalistów (logopedów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów), zachęcając do uczestnictwa

w imprezach kulturalnych. Praca asystentów z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi polegała natomiast głównie na wsparciu w dojazdach na rehabilitację, do urzędów, szkół, pomoc

w poruszaniu się po mieście. Te działania miały na celu wsparcie w aktywizacji społecznej, ale też zawodowej beneficjentów, większą aktywność w życiu kulturalnym, wzrost motywacji

i poczucia własnej wartości.

Z oceny dotychczasowej pracy asystentów wynika, że uzyskali oni postępy zarówno

w szkołach przy wspomaganiu koncentracji podczas zajęć, w polepszaniu relacji

z rówieśnikami, niejednokrotnie zapobiegali konfliktom rówieśniczym. Podczas pracy poza szkołą mieli efekty w zakresie zwykłych czynności życia codziennego: zwiększenie samoobsługi, samodzielności w przygotowywaniu sobie posiłków, trenowanie organizacji czasu wolnego, koncentracji przy odrabianiu lekcji, poprawy kondycji fizycznej, ale też

w postaci zwiększenia kompetencji społecznych, poprzez kontakt osobisty z asystentem, wspólne wyjścia na basen, do kina, na spacer. Z informacji zwrotnej od rodziców wiemy, że praca asystentów przyniosła same pożytki dla ich niepełnosprawnych dzieci i wpłynęła przy tym znacznie na poprawę, jakości życia całej rodziny. Wsparcie asystentów jest cenne na każdym etapie życia i rozwoju ON. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, sprawne intelektualnie a poruszające się na wózkach doceniły je ze względu na możliwość wyjścia z domu, zwiększenie samodzielności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym (np. już nie musiały jeździć z własnymi rodzicami do szkół i na rozmowy kwalifikacyjne), co istotnie wpłynęło na zwiększenie ich motywacji do pełnienia nowych ról społecznych.

Beneficjenci projektu lub rodzice (w przypadku dzieci) mieli możliwość korzystania, oprócz wsparcia asystenta, z indywidualnych konsultacji psychologicznych podczas osobistych spotkań w Fundacji. Większość rodziców lub opiekunów skorzystało z takiej możliwości.

Dodatkowo działania Fundacji w ramach projektu wspierane były przez asystentów wolontariuszy. Beneficjenci projektu otrzymali 360 godzin wsparcia od 6 wolontariuszy. Do ich zadań należały czynności analogiczne do tych wykonywanych przez asystentów zatrudnionych w Fundacji. Wspólnie spędzali oni czas wolny z beneficjentami, ćwiczyli czynności dnia codziennego, wspomagali działania terapeutyczne według wskazówek terapeutów, wspierali podczas wyjść na imprezy kulturalne, ćwiczyli różne umiejętności społeczne, w tym podczas zajęć szkolnych jako „cienie” wspierając właściwe postawy na lekcjach, integrację

z rówieśnikami oraz umiejętność koncentracji na zadaniach.

 

Program usług asystenckich kontynuowany będzie w 2016 r.

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz