Aktualnie realizowane projekty

„Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością narzędziem rehabilitacji społecznej”

Projekt ma na celu zwiększenie zakresu kompetencji społecznych i poprawę codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. W minimalnym zakresie zakłada utrzymanie poziomu funkcjonowania uzyskanego u beneficjentów dzięki dotychczasowym oddziaływaniom oraz powstrzymanie regresu.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r do 31 marca 2022 roku w ramach konkursu nr 1/2020 pn. „POKONAMY BARIERY” ogłoszonego dnia 9 października 2020 r.

W ramach projektu 60 uczestników otrzyma łącznie 25 860 godzin wsparcia.

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie umowy nr ZZB/000635/BF/D