Projekt „Senioralnej Akademii Zdrowia i Samodzielności 2020 – 2022”

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

Realizuje projekt „Senioralnej Akademii Zdrowia i Samodzielności 2020 – 2022”

zadanie jest finansowane z budżetu m.st Warszawy

Projekt jest skierowany dla 48 seniorów z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie m.st Warszawy, w tym mieszkańców domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, dziennych ośrodków wsparcia oraz seniorów mieszkających w swoich społecznościach lokalnych.

 

W ramach projektu seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych (poświęconych m.in. kwestii ekologii i ochrony środowiska, zdrowego odżywiania się, bezpieczeństwa, aktywności fizycznej, rozwoju pasji i zainteresowań etc.), warsztatach tworzenia i wdrażania mini projektów (przygotowywanych wraz z młodzieżą), spacerach edukacyjnych po wybranych dzielnicach stolicy, potańcówkach oraz kongresach edukacyjnych.

 

Projekt trwa od VIII 2020 do XII 2022. Udział w projekcie jest bezpłatny!