2020 – sesja zdjęciowa 1 – wrzesień

Zdjęcia – Magda Pawluczuk

Bohaterami sesji byli beneficjenci programu „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI” współfinansowanego przez PFRON i pomagający w fundacji wolontariusze.