Domowy ośrodek wsparcia

 

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” realizuje  projekt:

 Domowy ośrodek wsparcia

Zadanie jest finansowane  przez o ze środków Rządowego Programu:  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Projekt składa się z pięciu powiązanych ze sobą elementów:

  • wsparcia animatora terapeutycznego, który w  sposób bezpośredni wspiera  osobę z zaburzeniami poznawczymi oraz ich bliskich. Jego rolą jest wykonywanie z osobą z zaburzeniami poznawczymi ćwiczeń rozwijających jej funkcje poznawcze, podtrzymujące samodzielność oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stymulowanie integracji społecznej osoby z zaburzeniami poznawczymi i jej rodziny.
  • warsztatów życia codziennego, odbywających się małych 10 osobowych grupach. Celem zajęć jest wzrost samodzielności oraz integracja uczestników.
  • wyjazdu rozwijającego funkcje poznawcze i integrującego społecznie osoby z zaburzeniami
  • wydania  dwóch publikacji ukazujących w jaki sposób należy wspierać a nie wyręczać osoby z zaburzeniami poznawczymi oraz ukazująca dobre przykłady w wykorzystaniu narzędzi i technik kultury ludowej w aktywizacji seniorów – w tym zwłaszcza seniorów z zaburzeniami poznawczymi
  • zorganizowania konferencji szkoleniowej dla rodzin osób z zaburzeniami poznawczymi oraz pracowników (i studentów) pomocy i integracji społecznej, które będzie zarówno miejscem zdobycia i rozwijania informacji nt. zaburzeń poznawczych i systemu wspierania osób z zaburzeniami poznawczymi (w tym medyczno -rehabilitacyjnego) jak również okazją do wspólnej dyskusji i wymiany informacji podczas paneli dyskusyjnych osób planujących, udzielających wsparcia oraz będących jego odbiorcami.

Powyższe działania przyczynią się do głównego celu projektu jakim będzie wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (w postaci zaburzeń poznawczych) i ich rodzin.

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2018-2030