PROJEKT: Akademia Rozwoju Społeczno – Obywatelskiego Seniorów z Niepełnosprawnością

„Akademia Rozwoju Społeczno – Obywatelskiego Seniorów z Niepełnosprawnością” jest projektem współfinansowanym ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

 

Celem głównym Akademii jest zwiększenie aktywności społeczno – obywatelskiej seniorów poprzez  zajęcia edukacyjne z zakresu nauk społecznych (m.in. elementów polityki społecznej, wiedzy o społeczeństwie, socjologii), wyjścia hospitacyjne [m.in. do Parlamentu, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych], spotkania weekendowe [m.in. ludowe, literackie] oraz wspólne wyjazdy, działalność Samorządu Słuchaczy, organizację dnia inauguracyjnego, dnia seniora, graduacji etc.

 

Zajęcia odbywają  się w dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Fundacji, udział w nich jest bezpłatny. Podczas zajęć zapewniamy słuchaczom drobny poczęstunek a na zakończenie każdego spotkania beneficjenci otrzymają materiały szkoleniowe. Po każdych zakończonych zajęciach prowadzący odbywa dyżur konsultacyjny dla uczestników zajęć. Projekt jest realizowany od 16-03-2014 do 31-12-2014.