PROJEKT: Usługi asystenckie i opiekuńcze dla seniorów z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, koniku!” realizuje projekt „Usługi asystenckie i opiekuńcze dla seniorów z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania”, w ramach którego 40 seniorów z niepełnosprawności zostało objętych wsparciem:

  • asystenta seniorów z niepoprawnościami,
  • dietetyka,
  • specjalisty ds. aktywizacji seniorów z niepełnosprawnością.

Projekt jest realizowany (i współfinasowany) w ramach  Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020 a jego celem jest poprawa jakości życia i wzrostu samodzielności seniorów z niepełnosprawnościami.