Kurs na samodzielność i aktywność

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

 

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” realizuje projekt „Kurs na samodzielność i aktywność”, który jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025″.

 

Głównym wsparciem, które uzyskują Beneficjenci projektu jest usługa asystenta ds. rozwoju społeczno – kulturalnego oraz wsparcie udzielane przez specjalistę ds. aktywizacji osób starszych. Ponadto Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach rozwijających ich aktywność i samodzielność, licznych spotkaniach w społecznościach lokalnych oraz wyjazdach.

 

W ramach projektu zostanie również przygotowana i wydana publikacja ukazująca różne formy aktywności seniorów. Realizacja projektu przyczyni się do oprawy jakości życia i wzrostu samodzielności oraz zmniejszenia marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów z niepełnosprawnościami.