MIĘDZYPOKOLENIOWA AKADEMIA LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” realizuje  projekt:

Międzypokoleniowa Akademia Liderów Społeczności Lokalnych.

Zadanie jest finansowane  przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest przygotowanie adresatów głównych –  seniorów z niepełnosprawnością – do bycia liderami społeczności lokalnych!

W ramach projektu seniorzy uczestniczą w :

  • Spotkaniach edukacyjnych (m.in. z zakresu edukacji obywatelskiej, kształtowania umiejętności liderskich, przygotowania wniosków do budżetu obywatelskiego etc.)
  • Spotkaniach hospitacyjnych (m.in. spotkań z przedstawicielami Rady Seniorów, autorów projektów budżetów partycypacyjnych etc.)
  • Wyjeździe studyjnym na Podlasie (podczas którego seniorzy uczestniczyli m.in. w spotkaniu z senioralnymi działaczami społecznymi z podlaskich miejscowości)

A jesienią w ramach projektu odbędzie się:

  • Seminarium dla pracowników i studentów zawodów pomocowych: Aktywizacja zawodowa seniorów z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej
  • Kongres międzypokoleniowy: Senior jako lider społeczności lokalnej

W projekcie uczestniczy 36 seniorów z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie m.st Warszawy.