lata 2009 – 2010

rok 2010

  • W roku 2010 Ośrodek AON realizował program pn. „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Program był współfinansowany z dwóch źródeł:

1.    przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/3/577/2009-2012 zawartej w dn. 17/12/2009 przez okres od stycznia do grudnia 2010. Z dofinansowania skorzystało 22 beneficjentów, zrealizowano 3 654,33 godzin pracy asystenta ON..
2.    przez Telewizję Polską w ramach akcji REKLAMA DZIECIOM na podstawie umowy darowizny nr 24/XVI/TVP/RD/08 z dnia 27/05/2009,  przez okres od 01/01/2010 do  26/05/2010. Z dofinansowania skorzystało 12  osób, zrealizowano 368,68 godzin pracy asystenta ON.