Warsztaty projektu „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi.”

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w dniu 9 i 10 października w Fundacji przeprowadzone zostały psychologiczne warsztaty edukacyjne pt. „Słowa, które ranią” z zakresu niewykluczającego języka oraz przeciwdziałania dyskryminacji w stosunku do osób z chorobami psychicznymi. Warsztaty realizowane są w ramach kampanii „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi.”, a ich głównym celem jest zwrócenie uwagi uczestników na znaczenie języka z codziennym funkcjonowaniu, poszerzenie wiedzy na temat języka inkluzyjnego oraz rozwój umiejętności radzenia sobie z sytuacjami dyskryminacji przejawiającej się w wykluczającym, stygmatyzującym języku. Spotkanie miało także uświadomić osoby dotknięte chorobą i ich bliskich na temat roli pozytywnego mówienia i myślenia o sobie i swojej chorobie.

Podczas spotkania poruszone zostały między innymi takie kwestie jak: praca z własnymi stereotypami i uprzedzeniami, omówienie zjawiska wykluczenia pośredniego i bezpośredniego, poszerzenie wiedzy na temat języka równościowego i działań równościowych, poprawa poziomu komunikacji, sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy werbalnej, wypracowanie skutecznych narzędzi profilaktycznych mających na celu zapobieganie. Uczestnikami warsztatów było 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, beneficjentów Fundacji „Hej Koniku!”.

Projekt „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi”