UWAGA – Biuro fundacji pracuje częściowo zdalnie

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i wynikające z niego wytyczne w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów oraz pracowników praca w fundacji odbywa się częściowo w trybie pracy zdalnej, częściowo w kontakcie osobistym, po uprzednim umówieniu się. Praca w Fundacji – spotkania indywidualne i warsztaty odbywają się z zachowaniem bezpiecznego odstępu i stosowaniem środków ochrony osobistej.

Zajęcia hipoterapii odbywają się normalnie.

Wszyscy pracownicy pracują zdalnie, w domach i w miarę możliwości służą pomocą poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu się mailowym.

Zachęcamy zatem do kontaktu poprzez poniższe adresy poczty elektronicznej i numery telefonów:

hipoterapia@hejkoniku.org.pl    lub  tel. 668 334 100 – w sprawach związanych z działalnością Ośrodka Hipoterapii

wolontariatoh@hejkoniku.org.pl    – dla wolontariuszy Ośrodka Hipoterapii i osób zainteresowanych wolontariatem

asystent@hejkoniku.org.pl   lub   tel.  510 094 484 – w sprawach związanych z usługą asystenta osoby z niepełnosprawnością

trenerpracy@hejkoniku.org.pl    lub  tel. 510 094 484 – w sprawach związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością

fundacja@hejkoniku.org.pl     lub  tel. 506 077 250 – we wszystkich pozostałych sprawach