Projekt „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi”.

Zaburzenia psychiczne dotykają jedną na cztery osoby. W ostatnich latach coraz częściej są one rozpoznawane również wśród dzieci i młodzieży. Badania pokazują, że zaburzenia psychiczne są źródłem wykluczenia społecznego, nierzadko w większym stopniu niż inne problemy zdrowotne. To wykluczenie przejawia się często na płaszczyźnie językowej, a prowadzi do konkretnych zachowań wobec osób doświadczających trudności, a także rodzi lęk, strach czy obawy u osób mających problemy.

Fundacja Hej Koniku wraz z ekspertami przygotowała scenariusz lekcji dla szkół. W ramach projektu zostały opracowane:

  1. Cztery prezentacje na lekcję
  2. Karty pracy dla uczniów
  3. Scenariusz lekcji dla nauczyciela

Pobierz materiały

Eksperci odpowiedzialni za przygotowanie materiałów:

  1. Prof. Barbara Sobczak (językoznawca, Rada Języka Polskiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Rada Języka Polskiego)
  2. dr Antonina Doroszewska (socjolożka medycyny, Rada Języka Polskiego)
  3. Dr Sławomir Murawiec (psychiatra, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)
  4. Paulina Hoffman – studentka kierunku lekarskiego WUM, członkini SKN Edukacji Medycznej
  5. Jan Matuszewski – nauczyciel i metodyk