DZIĘKUJEMY :)

Po 17 latach pracy dla fundacji rozstaje się z nami nieoceniony współpracownik, członek zarządu, koordynator merytoryczny, administracyjny i finansowy wielu realizowanych przez fundację projektów – pani Teresa Piołunowicz. Szczególne zasługi pani Teresa poczyniła na polu usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami (AOzN). Była inicjatorką wkroczenia fundacji w ten obszar wsparcia dla OzN i rozwoju tych usług w naszej organizacji, autorką projektu kształcącego asystentów OzN i wielu kolejnych projektów rehabilitacji społecznej opierających się na usłudze AOzN. Jako doświadczony pracownik sektora pozarządowego była wsparciem dla całego zespołu, zwłaszcza w kwestiach finansowych i księgowych. Zawsze bardzo zaangażowana mimo osobistych obciążeń i trudnych doświadczeń rodzica osoby z niepełnosprawnością.

Dziękujemy Pani Tereso za te wszystkie lata współpracy !!!