jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej ON "Razem" – Informacje ogólne Projekt: "ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE - SZANSA NA PRACĘ"Dlaczego warto?Projekt "SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY"Informacje dla osób niepełnosprawnychInformacje dla PracodawcówPracodawcy - partnerzyPrzydatne stronyGaleria zdjęć
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     


 

Dlaczego warto?

Dlaczego warto uczestniczyć w programie pracy wspomaganej

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę biernych zawodowo, która ze względu na istnienie różnorakich barier społecznych oraz indywidualnych zdrowotnych, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Stanowi to ogromny problem, gdyż dla właśnie dla osób z niepełnosprawnością podjęcie pracy jest szczególnie ważne - podjęcie pracy zawodowej oznacza dla nich nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko:

-  podnosi poczucie ich własnej wartości

-  jest formą terapii

-  sprzyja polepszeniu stanu zdrowia

Jak wskazują doświadczenia programów zatrudnienia wspomaganego, realizowanych gł. przez organizacje pozarządowe, osoba niepełnosprawna, która podejmie wysiłek w kierunku znalezienia i utrzymania pracy, i jeśli otrzyma w tym wysiłku wsparcie profesjonalnie przygotowanej osoby – trenera pracy -  poprawia się jej stan zdrowia i funkcjonowanie społeczne.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRACODAWCY

Pracodawcy zatrudniający osobę niepełnosprawną:

· zyskują dobrego pracownika - rzetelnego, solidnego i lojalnego, który swoim zachowaniem będzie motywował innych do pracy,

· wzmacniają swoją reputację poprzez uzyskanie opinii pracodawcy przyjaznego osobom niepełnosprawnym

· promują swoją firmę jako przedsiębiorstwo otwarte, nowoczesne i zaangażowane społecznie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stałe monitorowanie pracy ON przez trenera jest gwarantem bezpieczeństwa dla obu stron: dla pracodawcy – zapewnieniem prawidłowego wykonywania obowiązków przez osobę zatrudnioną, dla osoby zatrudnionej – trwałości zatrudnienia.

 


  Zatrudnienie Wspomagane (ZW) - co to jest?

Programy wspomaganego zatrudniania osób niepełnosprawnych to  programy, w których osoby niepełnosprawne poszukujące pracy wspierane są kompleksowo przez specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej OzN - trenerów pracy, psychologów doradców zawodowych, itp. Zatrudnienie wspomagane to całościowy system wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami ukierunkowany na znalezienie, podjęcie i utrzymanie pracy przez osoby niepełnosprawne mające trudności na rynku pracy, najczęściej nieaktywne zawodowo.


Zadania trenera pracy wspomaganej to przede wszystkim:

• ocena oraz przygotowanie osoby wytypowanej do zatrudnienia w zakresie umiejętności społecznych niezbędnych przy wykonywaniu pracy – opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Proces oceniania aktualnych umiejętności klienta, jego zainteresowań i przewidywanego wsparcia potrzebnego przy doborze jak najlepszej dla niego pracy.

• wsparcie osoby niepełnosprawnej w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy

• pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia

• określenie w porozumieniu z pracodawcą zakresu czynności, które będą w zakresie obowiązków zatrudnianej osoby oraz wymiaru czasu pracy 

• przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współpracy z pracownikiem niepełnosprawnym

• szkolenie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej jej adaptacji i usamodzielnienia

• czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem - w miarę potrzeb

• monitorowanie pracy osoby zatrudnionej – długoterminowe wsparcie osoby zatrudnionej polegające na systematycznym i ciągłym działaniu trenera na terenie zakładu pracy (kontakt minimum raz w miesiącu) oraz prowadzeniu przez trenerów równoległych spotkań osób już zatrudnionych i pracujących samodzielnie.

  • staly kontakt z pracodawcą i reagowanie na wszelkie zgłaszane przez pracodawcę lub BO problemy.

Dotychczas w Polsce projekty ZW realizowane są gł. przez NGOsy ze środków PFRON oraz UE. Programem wspomaganego zatrudnienia objęte są najczęściej osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo. PFRON dopuszcza udział pracujących OzN, które podjęły zatrudnienie w modelu ZW. 

Osoby niepełnosprawne uczestniczące w programie, mają zagwarantowane podstawowe prawa człowieka a w szczególności:

    * prywatność, poufność, pełną tolerancję i akceptację oraz traktowanie z należytą godnością i szacunkiem,

    * ochronę przed jakąkolwiek formą dyskryminacji oraz nadmierną eksploatacją umysłową i fizyczną,

    * pomoc w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy,

  * otrzymywanie zatrudnienia odpowiedniego do wieku oraz predyspozycji kandydata zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Doświadczenia wielu krajów wskazują na wspomagane zatrudnianie, realizowane w formie pomocy osobistego asystenta zawodowego (trenera pracy), jako najbardziej efektywną formę usług wspierających zarówno dla tych grup osób niepełnosprawnych jak i dla zatrudniających ich pracodawców.

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz