jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Ośrodek AON - InfoANKIETY ZGŁOSZENIOWEBROSZURA "Usługi AON w systemie wsparcia ON"PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA ZAWODU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PROFIL EDUKACYJNY ASYSTENTÓW ONASYSTENT WSPIERAJĄCY ASYSTENT OSOBISTYKATEGORIE ASYSTENTÓW ON Historia Ośrodka Asystenta Osób NiepełnosprawnychPRZYDATNE STRONYSponsorzyRealizowany projekty
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     
ASYSTENT WSPIERAJĄCY

Asystent wspierający jest kategorią asystenta o wyższych kompetencjach i szerszych zadaniach niż asystent osobisty, z tego względu mógłby stanowić kolejny etap rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód asystenta.Asystent wspierający to osoba, która wspiera w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osoby z deficytami intelektualnymi (upośledzone umysłowo, z autyzmem, z zaburzeniami psychicznymi, itp.) bądź też osoby niepełnosprawne ruchowo, ale izolowane społecznie, ze znacznymi trudnościami i barierami na rynku pracy. W zakres zadań asystenta wspierającego wchodzą również, w miarę potrzeb ON, zadania asystenta osobistego.  Asystent nie spełnia funkcji stricte opiekuńczych (choć przy niepełnosprawnościach sprzężonych – ruchowo-intelektualnych – może być potrzebna pomoc np. przy czynnościach higienicznych).Specyfika funkcji asystenta wspierającego pokrywa się z opisem zawodu zawartym w przepisach regulujących profil zawodowy asystenta osoby niepełnosprawnej. W świetle Rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, asystent (symbol zawodu 346 (02) „ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.”Można przyjąć, że asystent osobisty spełnia funkcje zapisane w pierwszej części opisu zawodu ujętego w Rozporządzeniu, czyli ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego i pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności. Natomiast asystent wspierający współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji oraz wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.Istotnym kryterium będzie stopień upośledzenia lub niepełnosprawności intelektualnej ON. Osoby głęboko upośledzone nie będą właściwym odbiorcą usług asystenckich, raczej w tym wypadku powinny być im zapewnione usługi typowo opiekuńcze.Funkcje asystenta wspierającego uzupełnić można i rozszerzyć o dodatkowe kompetencje w zakresie aktywizacji zawodowej i wsparcia ON na rynku pracy i w zatrudnieniu. Osoba o takich kompetencjach może wykonywać zawód asystenta zawodowego lub trenera pracy – czyli wykwalifikowanej osoby, która wspiera ON w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, znalezieniu zatrudnienia a następnie w utrzymaniu się w zatrudnieniu.

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz